لیزر بیماریهای شبکیه

   لیزر شبکیه بیشتر  به منظور درمان بیماریهای عروقی شبکیه مانند آسیب شبکیه ناشی از دیابت, انسداد ورید های شبکیه ,  درمان سوراخ شبکیه و  طیف متنوعی از بیماریهای دیگر اعمال می شود.

   آمادگی قبلی خاصی برای لیزر نیاز نیست و  لیزر بیشتر به صورت سرپایی و در درمانگاه انجام می شود اگر چه لیزر  در حین عمل شبیکه و لیزر برا ی اطفال و افراد خاصی باید در اتاق عمل انجام شود.

   در لیزر سرپایی ابتدا قطره بی حسی در چشم ریخته می شود سپس وسیله مخصوصی روی چشم قرار داده می شود تا حرکات پلک و چشم بهتر تحت کنترل پزشک باشد و هر جلسه لیزر معمولا 5 تا 10 دقیقه طول می کشد. اکثر لیزر ها درد ندارند ولی گاهی برخی احساس درد دارند که موقتی است و با دارو تسکین پیدا میکند.

  سیتم های جدید لیزر برای بیمار راحت تر تحمل می شوند و درد کمتر ی ایجاد می کنند وایمنی بیشتری دارند.

 گاهی لیزر نیاز به چند جلسه تکرار دارد.

بعد از لیزرشبکیه :  نیاز به رعایت نکته خاصی نمی باشد البته  پس از لیزر ممکن است تا مدتی دید فرد تار باشد که طبیعی است و جای نگرانی ندارد. معمولا پس از لیزر بهتر است   که  اگر فرد به فضای آزاد میرود  ، تا سه چهار روز عینک آفتابی بزند .

ویرایش بهمن 96