جراحی پیرچشمی

 زمانی تنها چاره برای نجات از پیر چشمی عینک بود یا حداکثر لنز تماسی اما در سالهای اخیر روش های دیگری هم در دسترس می باشند.

  گروهی از این روش ها بر اساس کاشت لنز های داخل چشمی عمل می کنند. این لنز ها به گونه ای کار میکنند که هم دید  دور و هم دید نزدیک را فراهم میکنند و گاهی در دبد حد وسط هم مفید هستند. این روش ها بیشتر برای کسانی مناسب است کههمزمان آب مروارید هم دارند که باید عمل شود .  ان افراد تقریبا همانند بیماران عمل آب مروارید نیاز به اتاق عمل و مراقبت های قبل و بعد از عمل  دارند.  قیمت این لنز ها در حال حاضر بطور متوسط حدود 2 تا 3 میلیون برای هر چشم است.

دسته ی دیگر روش هایی هستند که روی قرنیه اعمال می شوند و این روش ها برای کسانی هم  که فاقد آب مروارید هستند کار آیی دارد. روشی که در حال حاضر بیشتر توصیه می شود  کاشت وسیله مخصوصی بنام Intracorneal Inlay  می باشد که خوود چند نوع است و یکی از آنها Kamra نام دارد. در این روش به کمک لیزر فضایی در داخل بافت قرنیه آماده می شود و سپس این وسیله در آن فضا قرار داه می شود. این روش مزیت هایی دارد از جمله اینکه نیاز به آمادگی خاصی مانند روش قبلی ندارد و نیز اصطالاحا عمل خارج چشم است و همچنین این عمل قابل برگشت است یعنی در صورتی که به هر دلیل فرد نخواهد آز آن استفاده کند براحتی قابل در آوردن از چشم ااست. قیمت این وسیله هم در حال حاضر حدود 1000 دلار می باشد.