جراحی آب مروارید

جراحی آب مروارید

جراحی آب مروارید شایعترین عمل جراحی در بین جراحی های چشم است.

در گذشته عمل جراحی آب مروارید نیاز به بیهو شی کامل و چند روز بستری در بیمارستان بود و دید بیمار بسیار با تاخیر بهبود پیدا می کرد.

  اما امروزه جراحی آب مروارید بیشتر به روش فیکو انجام می شود. در این روش بیمار معمولا بیهوش نمی شود بلکه به کمک قطره های بی حس کننده و داروهای آرام بخش براحتی عمل را تحمل می کند. برش کوچکی به طول حدود 2 تا 2.8 میلی متر در قرنیه ایجاد می شود با وسیله مخصوصی و به کمک امواج صوت ( اولتراسوند) آب مروارید خرد می شود واز چشم خارج می شود و در نهایت لنز داخل چشمی مناسب بیمار در چشم قرار داده میشود ,  محافظ و پانسمانی بر روی چشم  گذاشته میشود  وبیمار حدود 2 ساعت بعد از عمل مر خص میشود.

  در روش خیلی جدیدتر بنام فمتو کاتاراکت  یاFemtoassisted cataract surgery (FACS)  بخشی از عمل به کمک لیزر انجام می شود که البته برای بخشی از بیماران قابل انجام است.

روز بعد بیمار معاینه میشود و بعد از سه تا چهار روز میتواند سرکار ( غیر از فعالیت های جسمی و فیزیکی سنگین) برگردد.