بررسی جهت عمل لیزیک و لازک و پی آر کی و لنزهای داخل چشمی

 بررسی جهت عمل لیزیک و لازک و پی آر کی و لنزهای داخل چشمی

 

اگر شما تمایل به انجام عمل فمتولیزیک, پی آر کی دارید ما ابتدا شرایط اولیه شما را( از قبیل سلامت پلک , قرنیه, شبکیه)  برای این عمل سنجش می کنیم و در صورتی کهه شما واجد شرایط اولیه باشید آنگاه عکس برداری های مربوط به قرنیه انجام می شود و در صورت حصول شرایط مورد نظر شما را برای انجام عمل کاندید میکنیم . برای اطلاعات بیشتر بخش مربوط به بیماران و سپس زیر گروه لیزیک , لازک و پی آر کی مراجعه نمایید.