سوابق و مدارج علمی

دکتر ناصح محمدی

مدارک

 - اخذ مدرک پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی ایران ،اسفند 1375

 - اخذ مدرک تخصص چشم پزشکی: بیمارستان فارابی-دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهریور1382

 - اخذ مدرک فوق تخصصی ویتره و رتین:  بیمارستان فارابی-دانشگاه علوم پزشکی تهران ، اردیبهشت 1390

 - گواهینامه فوق تخصص( فلوشیپی)،انجمن بین المللی چشم پزشکی(FICO)آبان 1392

موفقیت در آزمون ها

 - کسب رتبه دوم در آزمون جامع علوم پایه پزشکی اسفند 1370 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 - قبولی در آزمون انجمن بین المللی چشم پزشکی (ICO)  بخش علوم پایه  اردیبهشت 1381

 - قبولی در آزمون انجمن بین المللی چشم پزشکی (ICO)  بخش کلینیکال با درجه ممتاز (Distinction) فروردین 1383

 - فبولی در آزمون انجمن بین المللی چشم پزشکی (ICO)  بخش Advanced و 

 - شرکت در کارگاههای: روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی تهران 1378 -Scientific Writing  دانشگاه علوم پزشکی کردستان1387- مقاله نویسی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1390

پژوهش

 - پایان نامه پزشکی عمومی: بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی در بیماران با آندوکاردیت عفونی   مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران ایران1375-1365

 - پایان نامه تخصصی چشم پزشکی: بررسی تاثیر کاربوپلاتین زیر ملتحمه در بیماران مبتلا به رتینو بلاستوم داخل چشمی.

 - پایان نامه دوره فلو شیپی :ارزیابی ساختمان  ماکولا توسط OCT   SD-در بیمارانی که به خاطر جداشدگی رگماتوژن رتین  با ماکولای Off  مورد عمل جراحی اسکرال باکلینگ یا ویترکتومی عمیق قرارگرفته اند و  دارای رتین چسپیده هستند.

عضویت در انجمن ها

 - عضو انجمن چشم پزشکی ایران  

 - عضو انجمن چشم پزشکی MEACO  

 - عضو آکادمی چشم پزشکان آمریکا

 - عضو انجمن فوق تخصصی ویتره و رتین ایران