ملاحظات چشم پزشکی به هنگام کار با کامپیوتر

بیشتر کارهایی که در گذشته با قوای فیزیکی دست و پا انجام می شد در در دنیای دیژیتال  امروز   باید با قوه بینایی  انجام شود و این امر ضرورت استفاده  صحیح از این عضو پر مسوولیت را دو چندان میکند. همه کم و بیش می دانید که نگاه کردن به مانیتور ها بویژه اگر طولانی مدت باشد میتواند ایجاد  خستگی درد  و سوزش در  چشم یا اطراف چشم بکند که طبیعتا شدت آن  در افراد مختلف متفاوت خواهد بود.

برای کمتر شدن این ناراحتی توصیه های زیر ارایه می شود:

 - فاصله مانیتور با چشم حدود  50 تا 60 سانتی متر باشد (برای اندازه معمول ما نیتور ها که حدود 15 تا 19 اینچ است) به عبارت دیگر  این فاصله تقریبا  باید معادل طول بازو و ساعد فرد  باشد.

 - مانیتور کمی پایین تر از سطح چشم قرار بگیرد یعنی خط دید (خطی که از چشمان شما به وسط (مرکز) مانیتور وصل می شود) حدود 15 درجه پایین تر از خط  افق باشد. و زاویه مانیتور نسبت به پایه آن را طوری تغییر دهید که خط دید شما عمود بر سطح مانیتور باشد.( شکل زیر)

 - در طول یک دقیقه 3 تا 4 بار پلک بزنید این کار کمک می کند که لایه اشک همیشه به اندازه کافی روی سطح قرنیه چشم وجود داشته باشد.

 - در طول کار با کامپیوتر هر 20 دقیقه تا نیم ساعت بمدت 15 تا 20 ثانیه به فاصله دور (ترجیحا منظره ای در بیرون از فضای کارتان)  نگاه کنید.

 - توجه کنید که نور چراغ یا روشنایی پنجره مستقیم به سطح مانیتور نتابد.

 - تنظیمات مانیتور را متناسب با راحتی خودتان تغییر دهید و در صورت امکان از مانیتور های با کنتراست بالا استفاده کنید.

 -با رعایت نکات بالا بسیاری از خستگیهای  چشم برطرف خواهد شداما چنانچه مشکل شما ادامه داشت باید به پزشک مراجعه کنید زیرا ممکن است علل دیگری (از جمله عیوب انکساری ، پیر چشمی ، اختلالات تطابق ، انحراف های مخفی چشم و ...) علت این مشکل شما باشد./ويرايش  فروردین 97