آیا پزشکان عمل لیزیک ولازک و "پی آر کی" را برای چشم خود هم توصیه می کنند؟!

بسیار پیش می آید که بیماران از ما به عنوان چشم پزشک سوال می کنند که اگر عمل لیزیک و لازک و "پی آر کی" عمل خوبی است چرا پزشکان خود انجام نمی دهند؟!

و اما جواب این سوال : اولا برخی افراد شرایط لازم برای این عمل را ندارند مثلا نمره چشمشان مناسب نیست یا دچار بیماری خاصی هستند که مناسب نیست این عمل را انجام دهند ، و ثانیا اینکه برخی افراد انحنا یا ضخامت قرنیه چشم هایشان در حدی نیست که توصیه به این عمل بشود و نباید این عمل را انجام دهند. ثالثا اینکه این عمل به این دلیل انجام می شود که شما را از وابستگی به عینک برهاند یا حداقل وابستگی شما را کم کند و در نتیجه شما در زندگی با استقلال با اعتماد به نفس بیشتری در فعالیت های مختلف زندگی و از جمله فعالیت های ورزشی، فعالیت های هنری و اجتماعی ظاهر شوید.

به هرحال بهتر است بدانید که تاکنون پزشکان زیادی ( هم چشم پزشک هم سایر پزشکان از رشته های مختلف ) تحت این عمل قرار گرفته اند اما برای اینکه اطمینان حاصل کنید که پزشکان هم این عمل را انجام می دهند و آیا از نتیجه این عمل راضی هستند ، مطلب زیر را که یکی از تازه ترین بررسی ها در این زمینه است مطالعه فرمایید.

اخیرا در این زمینه یک تحقیق علمی در مجله معتبر JCRS) شماره مارس 2014) منتشرشده است و در آن اشاره شده است که از پزشکانی که سالها پیش مورد عمل لیزیک یا لازک قرار گرفته بودند سوال شد که آیا از نتیجه این عمل راضی هستید یا خیر؟

در جواب حدود 96 افرا د درصد اعلام رضایت کرده اند و این رضایت به حدی بوده است که  گفته اند حتی اگر زمانی لازم باشد که دوباره این عمل را انجام دهند حاضرند این کار را بکنند. و حدود 85 درصه گفته اند که حتی دید شان بعد از عمل لیزیک نسبت به قبل از عمل که عینک میزدند ( یعنی دید با عینک قبل از عمل) بیشتر هم شده است..

درپزوهش دیگری که اخیرا نتایج آن منتشر شده است، نشان داده شد که پزشکا ن نسبت به عامه مردم به نسبت بیشتری اقدام به انجام عمل حراحی لیزیک میکنند.

 ویرایش فرردین 97.لازم به یادآوری است که بدانید در دنیای عمل های جراحی این میزان رضایت بیمار بعد از عمل بسیار بالا است.