تماس با ما

تلفن: 672 671 88 021-88 43 586 0933 (این شماره ها جهت تعیین وقت میباشد)

نکات مهم:

- روز های ویزیت : شنبه و دوشنبه از ساعت 4 عصر تا 6 و نیم عصر - حتی الامکان از مراجعه بدون نوبت قبلی خودداری کنید.

- چنانچه به هر دلیل بدون وقت قبلی مراجعه می کنید باید قبل از ساعت 4 و نیم  عصردر مطب حضور داشته باشید.

- پیش از مراجعه از بخش " آدرس و مسیرها"  چگونگی دسترسی به مرکز را مطالعه کنید.

به علاوه شما میتوانید سؤالهای پزشکی خود را از طریق بخش "مشاوره پزشکی "ارسال فرمایید تا در اولین فرصت ممکن پاسخ داده شود.