درباره من

  دکتر ناصح محمدی در سال 1368 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته شدند. در سال 1370 با کسب رتبه دوم آزمون جامع علوم پایه را گذرانده و در سال1372 به عنوان نفر اول آن دوره وارد دوره اکسترنی شدند. ایشان در سال 1375 دوره پزشکی عمومی را به پایان رساندند.


  وی پس ازگذراندن خدمت نظام وظیفه در وزارت بهداشت و به عنوان پزشک مسول مراکز بهداشتی –درمانی ، در سال 1378 در رشته تخصصی چشم پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی تهران و در بیمارستان فارابی  پذیرفته شدند. و پس از چهار سال طی این دوره در سال 1382 فارغ التحصیل شدند.


  پس از آن ایشان بمدت 6 سال در فعالیت های درمانی و آموزشی اجرایی مشارکت داشتند. در سال 1388 جهت ادامه تحصیل در دوره فوق تخصصی بیماریهای شبکیه و لیزر مجددا وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران  و بیمارستان فارابی شدند. در سال 1390 ایشان دوره مذکور را با موفقیت به پایان رساندند و از آن پس  در مطب و مراکز درمانی تهران  مشغول به طبابت می باشند.