اخبار

دیابت

شبکیه (پرده چشم) لایه ی نازکی است که در ته چشم از داخل سطح کره چشم را پوشانده است و ضخامت آن در حدود دودهم (0.2) تا سه دهم (0.3) میلیمتر است. قسمت مرکزی شبکیه که حدود 4 تا 5 میلیمتر قطر دارد مسول دید دقیق (مثل خواندن ، تشخیص اشیاء و...) و بقیه شبکیه مسول دید محیطی است.